Privacy Policy

Choupana neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers zeer ernstig. Het doel van deze Privacy Policy is U te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe wij deze zullen gebruiken, en hoe u deze kan wijzigen of verwijderen.

Choupana behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. Indien u omwille van de aanpassingen uw persoonlijke informatie wenst te verwijderen, kan dit conform Paragraaf 4.

1. Verzamelde informatie en gebruik.

De persoonlijke gegevens die U ons bezorgt, worden verwerkt in een database beheerd door Choupana, Hoogstraat 64, 8470 Gistel . Choupana gebruikt Uw gegevens om de overeenkomst te kunnen voeren en voor eigen marketingdoeleinden.

Onder "Persoonlijke informatie" wordt verstaan : uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, kredietkaartnummer, enz. Deze informatie wordt verzameld wanneer U een online bestelling plaatst. Choupana verwerkt tevens informatie met betrekking tot welke pagina's worden bezocht op de Site ("tracking") om zo aan de noden en wensen van de Gebruiker te voldoen.

2. Welke types informatie verzamelen wij? 

Wij verzamelen hoofdzakelijk informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

Aanpassen naargelang van de functionaliteiten van de betrokken website.​

 • Aankopen doet in onze e-shop;

 • Deelneemt aan enquêtes of wedstrijden; en

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden. Het kan gaan om gegevens ontvangen van derde partijen zoals Google Analytics of met als doel om over meer gegevens te beschikken op basis van gegevens afkomstig van derden..

3. Hoe en wanneer gebruiken wij uw gegevens? 

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • U producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;

 • Uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;

 • U getrouwheidsvoordelen aan te bieden;

 • Met u te communiceren;

 • Onze activiteiten te beheren;

 • Onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;

 • Fraude te voorkomen;

 • De veiligheid van de website te verzekeren;

 • Statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;

4. Hoe en met wie wordt informatie gedeeld? 

Ons bedrijf deelt uw gegevens niet met derden.

 

Ons bedrijf is echter wel verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met de betrokken ondernemingen.

5. Hoe lang bewaren wij uw informatie? 

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is.

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 6 hiervoor.

6. Corrigeren of verwijderen van informatie

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar choupanagistel@gmail.com. Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat. 

 

7. Kinderen

Kinderen (jonger dan 13 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Jongeren (tussen 13 jaar dan 18 jaar) mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, of bestellingen plaatsen en kunnen dus enkel gebruik maken van de diensten van de Site onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd.

Choupana aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

8. Privacy Policy aanvaarden

Deze Privacy Policy voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of U deze Site wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Choupana wenst te verzenden. Door op de Site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt U de Privacy Policy. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.

9. Vragen ?

Voor vragen kan U steeds terecht bij Choupana op volgend e-mailadres: choupanagistel@gmail.com